COPING

Jeg er ikke bange for stormvejr, for jeg er ved at lære at sejle mit skib (Louisa May Alcott)

I løbet af livet vil man altid møde svære situationer og for at kunne håndtere disse situationer bedst muligt, er det nødvendigt at udvikle hensigtsmæssige coping stragtegier.

Coping henviser til, hvordan mennesker agerer, når der opleves stress. Coping er en kompleks proces, der kan defineres som “Konstante skift i kognitiv og adfærdsmæssig indsats for at kunne håndtere specifikke ydre og/eller indre krav og som opleves på grænsen eller over grænsen for ens ressourcer” (Lazarus & Folkman, 1984).

Det betyder, at coping er en bevidst indsats for at reducere stress. Vi kan udvikle coping færdigheder og coping strategier til at støtte bedst muligt. Coping er samtidig et forsøg på at dække over, reducere eller mestre en given psykologisk konflikt, og der er mange forskellige strategier til coping, der varierer fra person til person. Coping færdigheder er derfor en væsentlig del af vores sundhed og trivsel.

Kognitiv adfærdsændring

Lær at ændre dine tanker og din adfærd

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Konfliktløsning

Lær at løse problemer og konflikter

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Assertive kommunikationsstrategier

Lær at lytte og reagere konstruktivt

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Mental sundhed

Lær at genkende psykisk sygdom og handle derefter

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello