MESTRING

For at mestre har man brug for selvtillid og sammen med resiliens vil man kunne håndtere livets uundgåelige forhindringer og uretfærdighed (Albert Bandura)

Mestring er defineret som evnen til at opnå et ønsket eller bestemt resultat. Det er en kompetence sammensat af en persons adfærdsmæssig præstation og personens oplevelse af mulig præstationsevne  (Nugent, 2013).

I UPRIGHT programmets mestrings-komponent arbejdes der med at forbedre tilliden til egne evner, forståelse for at indsats er værdifuld og besværet værd, og evnen til at kunne “bounce” tilbage fra nederlag både individuelt og kollektivt samt at kunne influere og tage ansvar i en gruppe.

Selvtillid

Lær at have tillid til egne evner

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Growth Mindset

Lær at tro på din indsats

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Følelsesmæssig robusthed

Lær at rejse dig op igen efter nederlag

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Social robusthed

Lær at være stærke sammen

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

Lederskab

Lær at øve indflydelse på andre og tage ansvar

POWER POINT SLIDES TIL FAMILIER

MANUAL

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello