RADZENIE SOBIE

Nie boję się sztormów i burz, bo dzięki nim  uczę się, jak żeglować moim statkiem (Louisa May Alcott)

W życiu napotkasz trudne sytuacje i aby radzić sobie z nimi w możliwie najlepszy sposób, musisz wypracować odpowiednie strategie postępowania. 

Radzenie sobie odnosi się do tego, jak ludzie zachowują się w konfrontacji ze stresem. Może być definiowane jako „stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby” (Lazarus & Folkman, 1984). 

Oznacza to, że radzenie sobie jest świadomym wysiłkiem podejmowanym w celu obniżenia poziomu stresu. Możemy rozwijać umiejętności lub strategie radzenia sobie. Radzenie sobie jest próbą uporania się, ograniczenia lub opanowania danego konfliktu. Jest wiele różnych sposobów radzenia sobie. Są one inne u każdego. Zdolność radzenia sobie jest ważną częścią zdrowia i dobrego samopoczucia.

Modyfikacje poznawczobehawioralne

Nauka zmiany myśli i zachowania

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Rozwiązywanie konfliktów

Nauka rozwiązywania problemów i konfliktów

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Asertywność i strategie komunikacji

Nauka słuchania oraz konstruktywnego reagowania

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Wiedza o zdrowiu psychicznym

Nauka rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i właściwego reagowania na nie

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello