RODZINA

Rodziny są zaproszone do wzięcia udziału w projekcie UPRIGHT i planowanym programie treningowym w celu zdobycia umiejętności związanych z odpornością psychiczną (resilience).

Na tej stronie znajdziesz wszystkie materiały potrzebne do ukończenia programu. Możesz także być na bieżąco wydarzeniami zaplanowanymi dla rodzin!

POZNAJ ELEMENTY PROGRAMU UPRIGHT

Program treningowy UPRIGHT oparty jest na 4 głównych elementach; radzenie sobie, skuteczność, nabywanie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz uważność (mindfulness)Dla każdego dostępny jest krótki opis.

Uważność (mindfulness) będzie częścią każdej sesji treningowej i jest zintegrowana jako element przekrojowy, stanowiący część wszystkich pozostałych elementów i najlepiej je uzupełniający.

Każdy element zawiera część teoretyczną, a następnie część praktyczną, na którą składa się seria ćwiczeń i doświadczeń, które umożliwiają nabycie umiejętności i wiedzy o tym, jak te umiejętności wprowadzić w życie.

Każda umiejętność jest ważna dla dobrego samopoczucia twojego i twojej rodziny i ma zastosowanie w wielu obszarach życia.

RADZENIE SOBIE

SKUTECZNOŚĆ

NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJOLANYCH

UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello