Mindfulness

Mindfulness er den opmærksomhed, der opstår ved bevidst, ikke-dømmende opmærksomhed, som udøves i det nuværende øjeblik. Vi kan bevidst fastholde den opmærksomhed, så godt vi kan. (Kabat-Zinn and Kabat-Zinn, 2014)

Med andre ord betyder mindfulness at være opmærksom på, hvad der sker lige nu både inden i os og omkring os på en venlig og nysgerrig måden. Mindfulness er dog ikke blot simpel opmærksomhed, det er også forbundet med hjertet.

Når man begynder at være opmærksom på en mindfull måde, ændres ens relation til verden, man ser mere og man ser mere intenst. “At vide hvad du gør, mens du gør det, er essensen af mindfulness praksis.” (Kabat-Zinn, 2004).

Forskning viser, at mindfulness kan understøtte:

  • At opnå større kendskab til sig selv
  • At være mere ansvarlig
  • At handle mere bevidst og mindre impulsivt
  • At reducere stress og øge trivsel
  • At forbedre gode relationer til dig selv og andre
  • At udvikle hjernen

Here can du downloade lydfiler fra UPRIGHTprogrammet, der kan guide dig og dine børn til mindfulness. Disse lydfiler kan være gode til at blive bekendt med mindfulness praksis. Mindfulness er som enhver anden form for træning; Jo mere du forpligter dig på det, des mere gevinst. Man kan øve mindfulness på to måder uformel and formel træning.

Hver kompetence har en tilknyttet mindfulness session, der passer til. For nogle kompetencer gentages den samme mindfulness øvelse. Denne gentagelse af øvelsen er for at øge din mestring af mindfulness teknikken. Når du praktiserer mindfulness, så øv dig i at tilpasse teksten til din virkelige kontekst.

ANKERET

Mindfulness øvelser relateret til: Kognitiv adfærdsændring; Konfliktløsning; Følelsesmæssig robusthed

RYST OG RO

Mindfulness øvelser relateret til: Assertive kommunikationsstrategier; Mental sundhed

LYDE OG TANKER

Mindfulness øvelser relateret til: Selvværd; Growth Mindset

KROPSSKANNING

Mindfulness øvelser relateret til: Social robusthed; Lederskab

SKIFT GEAR

Mindfulness øvelser relateret til: Relationskompetence

LOVING KINDNESS MEDITATION

head

Mindfulness øvelser relateret til: Selvindsig; Selvstyring; Social bevidsthed

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello