Uważność (mindfulness)

Uważność to świadomość wynikająca ze skupiania uwagi w sposób celowy na danej chwili, bez dokonywania ocen. Możemy utrzymywać uwagę w sposób zamierzony, najlepiej jak tylko potrafimy (Kabat-Zinn i Kabat-Zinn, 2014)

Innymi słowy, uważność oznacza zwracanie uwagi na to co dzieje się w danej chwili w nas i wokół nas, z życzliwością i zaciekawieniem. Uważność nie jest jednak tylko prostym skupianiem uwagi; jest powiązana z sercem.

Gdy zaczniesz kierować uwagę w sposób świadomy, wpłynie to na twoją relację ze światem, będziesz w stanie dostrzec więcej i spojrzeć głębiej. „Istotą praktykowania uważności jest wiedza o tym, co się robi, w chwili, gdy się to robi” (Kabat-Zinn, 2004).

Badania wskazują że uważność może być pomocna w:

  • lepszym poznaniu siebie
  • byciu bardziej odpowiedzialnym
  • podejmowaniu bardziej przemyślanych i mniej impulsywnych działań
  • obniżaniu poziomu stresu i poprawie samopoczucia
  • poprawie nastawienia do samego siebie i innych
  • stymulowaniu rozwoju mózgu

Tutaj możesz pobrać przygotowane przez trenerów UPRIGHT materiały dźwiękowe, które poprowadzą Ciebie i Twoje dzieci przez ćwiczenia mindfulness. Te materiały mogą być przydatne do zapoznania się z ćwiczeniami/praktykowaniem uważności. Ćwiczenie uważności jest podobne do wszystkich innych ćwiczeń; im bardziej się w nie zaangażujesz, tym więcej zyskasz. Mindfulness można trenować na dwa sposoby: formalnie i nieformalnie. Ścieżki audio służą do formalnych treningów.

Każda umiejętność posiada sesję uważności, która najlepiej pasuje do umiejętności. Niektóre umiejętności mają takie samo ćwiczenie uważności. Powtórzenie ćwiczenia ma na celu zwiększenie twojego opanowania techniki uważności. Ćwicząc uważność, staraj się dostosować tekst do rzeczywistości oraz kontekstu sytuacji, w której się znajdujesz.

Kotwica

Sesja medytacji związana z: Modyfikacje poznawczo-behawioralne; Rozwiązywanie konfliktów; Odporność emocjonalna

Porusz się – uspokój ciało i oddech

Sesja medytacji związana z: Asertywność i strategie komunikacji; Wiedza o zdrowiu psychicznym

Dźwięki i myśli

Sesja medytacji związana z: Poczucie własnej skuteczności; Nastawienie na rozwój

Skanowanie ciała

Sesja medytacji związana z: Odporność społeczna; Przywództwo

Serdeczność

Sesja medytacji związana z: Samoświadomość

Otwarcie serca

head

Sesja medytacji związana z: Świadomść społeczna

Zmiana biegu – uważne chodzenie

Sesja medytacji związana z: Umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji

Usłysz wszystko – uważne słuchanie

head

Sesja medytacji związana z: Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

210

head

Sesja medytacji związana z: Samokontrola

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello