UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)

Uważność to świadomość wynikająca ze skupiania uwagi w sposób celowy na danej chwili, bez dokonywania ocen. Możemy utrzymywać uwagę w sposób zamierzony, najlepiej jak tylko potrafimy (Kabat-Zinn i Kabat-Zinn, 2014)

Dowiedz się czym jest uważność (mindfulness)

KOTWICA

Sesja medytacji związana z: Modyfikacje poznawczo-behawioralne; Rozwiązywanie konfliktów; Odporność emocjonalna

PORUSZ SIĘ – USPOKÓJ CIAŁO I ODDECH

Sesja medytacji związana z: Asertywność i strategie komunikacji; Wiedza o zdrowiu psychicznym

DŹWIĘKI I MYŚLI

Sesja medytacji związana z: Poczucie własnej skuteczności; Nastawienie na rozwój

SKANOWANIE CIAŁA

Sesja medytacji związana z: Odporność społeczna; Przywództwo

SERDECZNOŚĆ

Sesja medytacji związana z: Samoświadomość

OTWARCIE SERCA

Sesja medytacji związana z: Świadomść społeczna

ZMIANA BIEGU – UWAŻNE CHODZENIE

Sesja medytacji związana z: Umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji

USŁYSZ WSZYSTKO – UWAŻNE SŁUCHANIE

Sesja medytacji związana z: Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

210

Sesja medytacji związana z: Samokontrola

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello