SZKOŁA

Nauczyciele i personel szkolny są bezpośrednio zaangażowani w projekt UPRIGHT i biorą udział w planowanym programie treningowym mającym na celu poprawić odporność psychiczną (resilience) w szkole.

Na tej stronie znajdziesz wszystkie materiały potrzebne do ukończenia osobistego treningu UPRIGHT. Dodatkowo możesz być na bieżąco wydarzeniami z zaplanowanymi dla nauczycieli! 

Zapytaj swojego trenera UPRIGHT o hasło dostępu do materiałów

POZNAJ ELEMENTY PROGRAMU UPRIGHT

RADZENIE SOBIE

SKUTECZNOŚĆ

NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJOLANYCH

UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)

DOBROSTAN DLA WSZYSTKICH

Podręcznik

Appendix

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello