SKUTECZNOŚĆ

Aby odnieść sukces, ludzie potrzebują poczucia własnej skuteczności, aby móc stawić czoła napotykanym, nieuniknionym przeszkodom i przeciwnościom losu (Albert Bandura)

Skuteczność definiuje się jako zdolność do uzyskania pożądanego lub zamierzonego rezultatu. Jest to kompetencja na poziomie zachowania jednostki związana z postrzeganiem przez nią własnych możliwości. (Nugent, 2013). 

Program UPRIGHT będzie działał w celu zwiększenia zaufania we własne umiejętności, rozumienia wysiłku jako czegoś cennego i wartościowego, umiejętności dojścia do siebie po niepowodzeniach, bycia silnym jako grupa i wpływania na innych i brania odpowiedzialności.

Poczucie własnej skuteczności

Nauka strategii zaufania własnym zdolnościom

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Nastawienie na rozwój

Nauka wiary w wysiłek

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Odporność emocjonalna

Nauka odzyskiwania równowagi po niepowodzeniach

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Odporność społeczna

Aprender a ser fuerte como grupo

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Przywództwo

Nauka bycia silnym jako grupa

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello