UCZENIE SIĘ KOMPETENCJI SPOŁECZNOEMOCJONALNYCH

Rozwijanie umysłu bez rozwijania serca nie jest żadnym rozwojem (Arystoteles)

Nabywanie kompetencji społeczno-emocjonalnych jest definiowane jako proces w którym dzieci i osoby dorosłe zdobywają i uczą się efektywnie stosować wiedzę, postawy i umiejętności niezbędne do rozumienia i radzenia sobie z emocjami, stawiania sobie pozytywnych celów i realizacji ich, odczuwania i okazywania empatii, zawierania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, n.d.).

Samoświadomość

Jak nauczyć się rozpoznawać własne emocje, myśli i wartości

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Samokontrola

Nauka kontrolowania emocji, myśli i zachowania

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Świadomość społeczna

Nauka przyjmowania perspektywy innych i brania jej pod uwagę.

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji

Nauka budowania i utrzymywania przyjaźni i innych relacji

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Nauka dokonywania dobrych i konstruktywnych wyborów

Slajdy z ćwiczeniami do umiejętności

Podręcznik

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello